Villkor

Genom att använda vår webbplats godkänner du att vara bunden av följande användarvillkor. Om du inte samtycker till dessa villkor, vänligen avstå från att använda vår webbplats.

Användning av webbplatsen

Du får endast använda vår webbplats i enlighet med gällande lagar och bestämmelser. Det är förbjudet att använda vår webbplats på ett sätt som kan skada, inaktivera, överbelasta eller på annat sätt störa vår webbplats.

  • Du ansvarar för att upprätthålla sekretessen för ditt konto och lösenord.
  • Allt innehåll på webbplatsen är äganderätt för leonbetsweden.se och får inte reproduceras utan tillstånd.
  • Vi förbehåller oss rätten att ändra eller avbryta våra tjänster när som helst utan förvarning.

Immateriella rättigheter

Allt innehåll på vår webbplats, inklusive men inte begränsat till text, bilder, logotyper och varumärken, är skyddat av upphovsrättslagar och andra tillämpliga lagar om immateriell egendom. Det är förbjudet att använda eller reproducera något av detta material utan tillstånd från ägaren.

Ansvarsbegränsning

leonbetsweden.se ansvarar inte för skador som uppstår till följd av din användning av webbplatsen. Vi garanterar inte heller att webbplatsen kommer att vara tillgänglig utan avbrott eller att informationen på webbplatsen är korrekt och aktuell.

  • Vi frånsäger oss ansvar för eventuella förluster eller skador som uppstår till följd av att du förlitar dig på information som finns på webbplatsen.
  • Vi kan inte hållas ansvariga för eventuella skador som uppstår till följd av virus eller andra skadliga komponenter på webbplatsen.

Ändringar i användarvillkoren

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra dessa användarvillkor. Eventuella ändringar kommer att publiceras på webbplatsen och träder i kraft omedelbart. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera eventuella ändringar i användarvillkoren.